ปลูกพืชบนหลังคา ลดโลกร้อน

posted on 14 Sep 2016 16:23 by hardwareblog directory Travel, Diary, Idea

การปลูกผักบนหลังคา เป็นรูปแบการปลูกสำหรับคนเมืองที่มีพื้นที่น้อย จึงใช้หลังคาที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ นอกจากกันแดดกันฝนมาทำแปลงปลูกผักซึ่งนอกจากได้ผักไว้รับประทาน ไว้ขายแล้ว ยังเป็นการช่วยลดอุณหภูมิของหลังคาบ้านเรือนลง ช่วยให้ประหยัดพลังงานเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ช่วยลดโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย
สำหรับหลังคาที่ใช้ปลูกผักต้องมีโครงสร้างที่แข็งแรง เพียงพอที่จะรองรับน้ำหนักแปลงปลูกผักได้ ซึ่งในที่นี้จะยกตัวอย่างหลังคาที่มีชายคาบ้านที่มีโครงเหล็กมุงด้วยสมาร์ทบอร์ดรับน้ำหนักได้ 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร โดยใช้พื้นที่ประมาณ 3X12 เมตร มีขั้นตอนการทำคือ ใช้ผ้ายางปูให้เต็มพื้นที่หลังคาที่จะทำการปลูกผัก ควรใช้ผ้ายางผืนใหญ่เต็มผืนพับชายผ้ายางลงมาที่ชายคาของหลังคา ติดตะแกรงเหล็กสูง 30-40 เซนติเมตร ที่ขอบชายคาของหลังคาทุกด้านโดยติดทับไปบนผ้ายาง และให้สกรูยึดติดกับชายคาให้แน่นถ้าจำเป็นต้องขึ้นไปบนหลังคา เพื่อดูแลแปลงผักให้ใช้ไม้กั้นคอกเป็นทางเดิน 30-50 เซนติเมตร
จากนั้น ใช้ผ้ากระสอบปิดทับตะแกรงลวดด้านในเพื่อกั้นวัสดุปลูกและดินไม่ให้ไหลออกทางรูตะแกรง ให้กรวดโรยทับไปบนผ้ายางหนาประมาณ 5 เซนติเมตร ใช้ตาข่ายพลาสติกตาถี่ปิดทับลงไปบนกรวด ถ้าใช้ตาข่ายตาห่างให้ทับซ้อน 2 ชั้น โดยให้ช่องตาข่ายซ้อนเหลื่อมกันเพื่อป้องกันไม่ให้วัสดุปลูกและดินไหลลงไปในชั้นกรวด หลังจากนั้น ใช้กาบมะพร้าวเหลือเศษเปลือกไม้หยาบเป็นวัสดุปลูกชั้นล่าง วางเรียงไปตามบนตาข่ายทั่วหลังคาหรือแปลงปลูกหนา 10 เซนติเมตร โรยดินปลูกทับไปบนกาบมะพร้าวหนา 5 เซนติเมตรโรยปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพแบบผงทับไปบนหน้าดินบางๆ ให้ทั่วแปลงปลูก เตรียมกล้าผักอายุ 20 วัน ที่เพาะในถาดหลุม ย้ายกล้าผักลงหลุมปลูก กลบด้วยดินปลูก กะระยะระหว่างต้น เมื่อผักใบโตจะซ้อนกันแน่นเพื่อช่วยรักษาความชุ่มชื้น รดน้ำทุกเช้าเย็น แต่ควรติดตั้งระบบการให้น้ำแบบละอองฝอยหรือระบบสปิงเกอร์ รดน้ำหมักชีวภาพผสมน้ำ 1 ต่อ 500 ทุกๆ 3-5 วัน เมื่อผักโต 20-25 วัน ก็เก็บเกี่ยวผลผลิตได้
นับว่าเป็นอีกวิธีการหนึ่งของคนเมืองที่ต้องการปลูกผักไว้กินเองหรือขายสร้างรายได้ แต่ต้องสำรวจดูโครงสร้างของบ้านด้วยว่ามีความแข็งแรงและเหมาะสมกับการปลูกผักบนหลังคาหรือไม่ ซึ่งหลังคาที่เหมาะสมต้องมีชายคายื่นออกมาและมีโครงสร้างเป็นเหล็กแข็งแรง หากใครคิดว่าตัวเองทำได้ก็ลองดูนะครับ

 

Comment

Comment:

Tweet